องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ต้านยาเสพติด ปีที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ต้านยาเสพติด ปีที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมี นายกฤตยศ เกษมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันภายในจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมสุพรรณบุรี อีสปอร์ต ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมกีฬาอีสปอร์ตภายในจังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาการเล่นกีฬาอีสปอร์ตของจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีมาตรฐานมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น ปลูกฝังความรักความสามัคคี มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติดตามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,580,601