องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ “ระดับมัธยมศึกษา” ปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ “ระดับมัธยมศึกษา” ปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นายสมชาย  ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี,นายประชอบ หลีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง,สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,       รองปลัด อบจ.,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาระบบบริหาร,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี,ผู้บริหาร,   ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่           ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น ๑
·     รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท
ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
·     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเหรียญเงิน ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
ได้แก่ โรงเรียนบางลี่วิทยา
·     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเหรียญทองแดงประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
·     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ได้แก่ โรงเรียนอู่ทอง
                        ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น ๒
·     รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท      
ได้แก่ โรงเรียนบรรหารวัดท่าไชย (ประชานุกูล)
·     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเหรียญเงิน ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ โรงเรียนด่านช้างวิทยา
·     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเหรียญทองแดงประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท  ได้แก่ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”
·     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
ได้แก่ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
                        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
·     รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
·     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเหรียญเงิน ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
·     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเหรียญทองแดงประกาศนียบัตร และเงินรางวัล
จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท  ได้แก่ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
·     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
ได้แก่ โรงเรียนอู่ทอง
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,917,047