องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กีฬา

ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ดิวิชั่น 1) และ (ดิวิชั่น 2) ปีที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน เงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย       (ดิวิชั่น ๑) และ (ดิวิชั่น 2) ปีที่ 5 ประจำปี ๒๕60 โดยมีนายสรชัด  สุจิตต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร         จังหวัดสุพรรณบุรี,นายสกนธ์  บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี, สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,ปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,รองปลัด อบจ.,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ,พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี,ตัวแทนบริษัทน้ำมัน อพอลโล (ไทย) จำกัด,ตัวแทนบริษัท ปตท.สผ.สุพรรณบุรี,ผู้บริหาร,ครู   และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน ๒๕60 ณ โรงเรียนสงวนหญิง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น ๑
·    รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง ประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเหรียญเงิน ประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเหรียญทองแดงประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดิวิชั่น ๒
·    รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง ประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเหรียญเงิน ประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเหรียญทองแดงประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดิวิชั่น 1
·    รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง ประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเหรียญเงิน ประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเหรียญทองแดงประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนดอนคาวิทยา
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
                   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดิวิชั่น 2
·    รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง ประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้รับเหรียญเงิน ประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้รับเหรียญทองแดงประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนบางลี่วิทยา
·    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ โรงเรียนสวนแตงวิทยา
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,815,232