ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
289
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6902
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1044869
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กองพัสดุและทรัพย์สิน
จำนวนผู้เข้าชม : 5944   
 
-รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพพย์สิน ประจำวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพพย์สิน ประจำวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
: 233   
-รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๕๘
: 234   
-รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๘-๑๒ ธันวามคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๘-๑๒ ธันวามคม ๒๕๕๗
: 227   
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัสดุและทรัพย์สิน วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Line ของกองพัสดุและทรัพย์สิน วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 224   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
: 431   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๖ - ๓๐ พฤษภาคม๒๕๕๗
: 191   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคม๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคม๒๕๕๗
: 517   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม๒๕๕๗
: 233   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม๒๕๕๗
: 353   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
: 194   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗
: 195   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
: 254   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
: 237   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
: 235   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗
: 210   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๑๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 192   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
: 223   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
: 188   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๒๘ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
: 202   
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
- รายงานความก้าวหน้าของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
: 214   
1 2 3 4 56 7 8
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111