องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
รายการ อบจ.สัมพันธ์
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
× -เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 24 เมษายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ.สัมพันธ์ ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
×- เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
×รายการเสียง อบจ.สัมพันธ์ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2564
×รายการเสียงนายกพบประชาชน ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
1 2 34 5 6 7
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,580,888