องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
รายการ อบจ.สัมพันธ์
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓
× - เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑มีนาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
× - เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
× - เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
1 2 3 45 6 7
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,579,984