องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
รายการ อบจ.สัมพันธ์
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒พฤษภาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘
1 2 3 4 5 6 7
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,580,057