องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
การแจ้งการจำหน่ายน้ำมัน
2019-06-12 - เวลา 10:15:58
อยากทราบว่าร้านค้าที่จำหน่ายน้ำมันจะต้องดำเนินการแจ้งที่ อบจ.ใช่ไหมค่ะ แล้วถ้าไม่แจ้งจะมีบทลงโทษหรือไม่ เพราะบางร้านแจ้งบางร้านไม่แจ้งก็ไม่เห็นเป็นอะไร แต่ร้านที่แจ้งจะต้องเสียภาษีทุกปีซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับร้านที่แจ้ง ร้านจำหน่ายน้ำมันมีเยอะแต่ที่จะแจ้งรายละเอียดให้ถูกต้องน้อยมาก รบกวนช่วยออกตรวจพื้นที่ด้วยค่ะเพื่อความเสมอภาคของประชาชนผู้เสียภาษี
แอดมิน อบจ.   2019-07-03 - เวลา 16:42:03
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอชี้แจงข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 1. สถานประกอบการจำหน่ายน้ำมันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 แห่งประราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 (สถานีบริการ) จากพลังงานจังหวัดแล้ว มีหน้าที่ที่จะต้องมาจดทะเบียนการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มดำเนินการค้า 2. สถานประกอบการจำหน่ายน้ำมันที่มิได้มาแจ้งตามกำหนด มีบทลงโทษ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 กำหนดว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ขอความอนุเคราะห์ผู้แจ้งข้อมูลแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมสถานประกอบจำหน่ายน้ำมันที่ไม่แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ จักขอบคุณยิ่ง เพื่อจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,440,078