องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
2019-09-03 - เวลา 19:35:44
สวัสดีค่ะ โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความเข้าใจ รับรู้และตระหนักถึงการลดใช้ถึงพลาสติก ซึ่งในโลกปัจจุบันนี้ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนควรช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสังคมที่น่าอยู่ และเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่ประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการตรงนี้ หรือหากมีโครงการอยู่แล้ว รบกวนติดต่อกลับมาเพื่อพูดคุยและคิดวิเคราะห์แนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันค่ะ
   2019-09-10 - เวลา 13:41:36
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,439,913