ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
143
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11928
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018596
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 6374   
 
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จักหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จักหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
: 221   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จักหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จักหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
: 285   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จักหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จักหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
: 179   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จักหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จักหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒-๖ มีนาคม ๒๕๕๘
: 230   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จักหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จักหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
: 185   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
: 178   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๒-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
: 215   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๕๘
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๕๘
: 201   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 152   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 182   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 195   
-รายงารความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
-รายงารความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
: 169   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
: 195   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๗-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๗-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
: 166   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
: 178   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๓-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
: 284   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
: 212   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๒๒-๒๖ กันยายน ๒๕๕๗
: 401   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๕-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๑๕-๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
: 214   
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
-รายงานความก้าวหน้าของศูนย์จัดหารายได้และพัฒนารายได้ ประจำวันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
: 290   
1 2 3 4 56 7 8 9 10
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111