ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
281
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11230
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1017898
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 237   
 
รายงานความก้าวหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ ๑๒ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘
 
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง ฉลองกิจการ ณ ร้านแซ่บเวอร์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 13 มค. 58 )
 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง ฉลองกิจการ ณ ร้านแซ่บเวอร์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 13 มค. 58 )
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง ฉลองกิจการ ณ ร้านแซ่บเวอร์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 13 มค. 58 )
 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง ฉลองกิจการ ณ ร้านแซ่บเวอร์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 13 มค. 58 )
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง ฉลองกิจการ ณ ร้านแซ่บเวอร์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 13 มค. 58 )
 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่และสุขาลากจูง ฉลองกิจการ ณ ร้านแซ่บเวอร์ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 13 มค. 58 )
งานรำวงย้อนยุค ณ โบราณสถาน ต.สนามชัย อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 17 มค. 58 )
 งานรำวงย้อนยุค ณ โบราณสถาน ต.สนามชัย อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 17 มค. 58 )
งานรำวงย้อนยุค ณ โบราณสถาน ต.สนามชัย อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 17 มค. 58 )
 งานรำวงย้อนยุค ณ โบราณสถาน ต.สนามชัย อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 17 มค. 58 )
งานรำวงย้อนยุค ณ โบราณสถาน ต.สนามชัย อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 17 มค. 58 )
 งานรำวงย้อนยุค ณ โบราณสถาน ต.สนามชัย อ.เมือง จำนวน 1 คัน ( 17 มค. 58 )
งานแต่ง ณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน ( 18 มค. 58 )
 งานแต่ง ณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน ( 18 มค. 58 )
งานแต่ง ณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน ( 18 มค. 58 )
 งานแต่ง ณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน ( 18 มค. 58 )
งานแต่ง ณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน ( 18 มค. 58 )
 งานแต่ง ณ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน ( 18 มค. 58 )
งานทำบุญครบรอบ 9 ปี ชาติภูมิสถาน “ปอ ปยุตโต” ณ ตลาดศรีประจันต์ จำนวน 1 คัน (12 มค. 58)
 งานทำบุญครบรอบ 9 ปี ชาติภูมิสถาน “ปอ ปยุตโต” ณ ตลาดศรีประจันต์ จำนวน 1 คัน (12 มค. 58)
งานทำบุญครบรอบ 9 ปี ชาติภูมิสถาน “ปอ ปยุตโต” ณ ตลาดศรีประจันต์ จำนวน 1 คัน (12 มค. 58)
 งานทำบุญครบรอบ 9 ปี ชาติภูมิสถาน “ปอ ปยุตโต” ณ ตลาดศรีประจันต์ จำนวน 1 คัน (12 มค. 58)
งานทำบุญครบรอบ 9 ปี ชาติภูมิสถาน “ปอ ปยุตโต” ณ ตลาดศรีประจันต์ จำนวน 1 คัน (12 มค. 58)
 งานทำบุญครบรอบ 9 ปี ชาติภูมิสถาน “ปอ ปยุตโต” ณ ตลาดศรีประจันต์ จำนวน 1 คัน (12 มค. 58)
งานทำบุญครบรอบ 9 ปี ชาติภูมิสถาน “ปอ ปยุตโต” ณ ตลาดศรีประจันต์ จำนวน 1 คัน (12 มค. 58)
 งานทำบุญครบรอบ 9 ปี ชาติภูมิสถาน “ปอ ปยุตโต” ณ ตลาดศรีประจันต์ จำนวน 1 คัน (12 มค. 58)
งานทำบุญครบรอบ 9 ปี ชาติภูมิสถาน “ปอ ปยุตโต” ณ ตลาดศรีประจันต์ จำนวน 1 คัน (12 มค. 58)
 งานทำบุญครบรอบ 9 ปี ชาติภูมิสถาน “ปอ ปยุตโต” ณ ตลาดศรีประจันต์ จำนวน 1 คัน (12 มค. 58)
ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค - 3721 งานกำจัดวัชพืช ณ อบต.วังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
 ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค - 3721 งานกำจัดวัชพืช ณ อบต.วังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค - 3721 งานกำจัดวัชพืช ณ อบต.วังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
 ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค - 3721 งานกำจัดวัชพืช ณ อบต.วังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค - 3721 งานกำจัดวัชพืช ณ อบต.วังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
 ฝ่ายบำรุงรักษาทางน้ำ รถขุดไฮโดรลิค ตค - 3721 งานกำจัดวัชพืช ณ อบต.วังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 81 สพ งานกำจัดผักตบและวัชพืช แม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอเดิมบางฯ
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 81 สพ งานกำจัดผักตบและวัชพืช แม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอเดิมบางฯ
รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 81 สพ งานกำจัดผักตบและวัชพืช แม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอเดิมบางฯ
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 81 สพ งานกำจัดผักตบและวัชพืช แม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอเดิมบางฯ
รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 81 สพ งานกำจัดผักตบและวัชพืช แม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอเดิมบางฯ
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 81 สพ งานกำจัดผักตบและวัชพืช แม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอเดิมบางฯ
รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอศรีประจันต์
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอศรีประจันต์
รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอศรีประจันต์
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอศรีประจันต์
รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอศรีประจันต์
 รถขุดไฮโดรลิค อบจ. 82 สพ งานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน ณ อำเภอศรีประจันต์
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111