ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
143
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11928
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1018596
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 107   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 11- 15 มิถุนายน ๒๕๖๑
 
สัมภาษณ์ท่านนายก อบจ. สุพรรณบุรี และจัดทำ VTR เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 สัมภาษณ์ท่านนายก อบจ. สุพรรณบุรี และจัดทำ VTR เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
สัมภาษณ์ท่านนายก อบจ. สุพรรณบุรี และจัดทำ VTR เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
 สัมภาษณ์ท่านนายก อบจ. สุพรรณบุรี และจัดทำ VTR เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี จำนำรถยนต์ และประชาชนมาดูกล้องฯ คดี ลืมของไว้ท้ายรถยนต์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุพรรณบุรี มาดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี หมวกกันน๊อคหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี จำนำรถยนต์ และประชาชนมาดูกล้องฯ คดี ลืมของไว้ท้ายรถยนต์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุพรรณบุรี มาดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี หมวกกันน๊อคหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี จำนำรถยนต์ และประชาชนมาดูกล้องฯ คดี ลืมของไว้ท้ายรถยนต์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุพรรณบุรี มาดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี หมวกกันน๊อคหาย
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี จำนำรถยนต์ และประชาชนมาดูกล้องฯ คดี ลืมของไว้ท้ายรถยนต์ และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุพรรณบุรี มาดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี หมวกกันน๊อคหาย
เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร “ กลยุทธิ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน        ของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10         โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร “ กลยุทธิ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร “ กลยุทธิ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน        ของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10         โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 เข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร “ กลยุทธิ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ติดต่อราชการ เรื่อง จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี
 ติดต่อราชการ เรื่อง จุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ สภ.เมืองสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัด       กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  	ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัด       กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  	ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ โน๊ตบุ้ค และเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ   ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไพลิน   โรงแรมพชร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ โน๊ตบุ้ค และเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ โน๊ตบุ้ค และเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ   ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไพลิน   โรงแรมพชร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร์ โน๊ตบุ้ค และเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   เก็บไฟล์ภาพกล้อง เอกชน บริเวณวัดพระธาตุ คดี ขโมยตู้บริจาควัดแค
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เก็บไฟล์ภาพกล้อง เอกชน บริเวณวัดพระธาตุ คดี ขโมยตู้บริจาควัดแค
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค และเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือก่อนเข้าประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี        เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค และเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือก่อนเข้าประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาฯ อบจ.สุพรรณบุรี
. ควบคุมช่าง ซ่อมสายเคเบิ้ลที่ขาด บริเวณบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์
 . ควบคุมช่าง ซ่อมสายเคเบิ้ลที่ขาด บริเวณบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111