ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
161
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10219
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034259
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 149   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 31- 3 สิงหาคม ๒๕๖1
 
	งานร่วมรับการตรวจประเมิน LPA ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
  งานร่วมรับการตรวจประเมิน LPA ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
	งานร่วมรับการตรวจประเมิน LPA ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
  งานร่วมรับการตรวจประเมิน LPA ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
งานร่วมรับการตรวจประเมิน LPA ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
 งานร่วมรับการตรวจประเมิน LPA ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
งานร่วมรับการตรวจประเมิน LPA ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
 งานร่วมรับการตรวจประเมิน LPA ณ ห้องประชุมสภาอบจ.สุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   คดี คดีลักทรัพย์ , คดี ทำร้ายร่างกาย และ คดี รถชน
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี คดีลักทรัพย์ , คดี ทำร้ายร่างกาย และ คดี รถชน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   คดี คดีลักทรัพย์ , คดี ทำร้ายร่างกาย และ คดี รถชน
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี คดีลักทรัพย์ , คดี ทำร้ายร่างกาย และ คดี รถชน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   คดี คดีลักทรัพย์ , คดี ทำร้ายร่างกาย และ คดี รถชน
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี คดีลักทรัพย์ , คดี ทำร้ายร่างกาย และ คดี รถชน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   คดี คดีลักทรัพย์ , คดี ทำร้ายร่างกาย และ คดี รถชน
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี คดีลักทรัพย์ , คดี ทำร้ายร่างกาย และ คดี รถชน
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี         ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเทียนอันเหมิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเทียนอันเหมิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี         ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเทียนอันเหมิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเทียนอันเหมิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี         ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเทียนอันเหมิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเทียนอันเหมิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี         ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเทียนอันเหมิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน ประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเทียนอันเหมิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
เข้าร่วมรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป        ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป        ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป        ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
เข้าร่วมรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป        ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 เข้าร่วมรับคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขนาดใหญ่ มาขอดูเกี่ยวกับระบบ    กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีขนาดใหญ่ มาขอดูเกี่ยวกับระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561    ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 ประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561    ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
 ประชุมหารือข้อราชการของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
6.	คณะศึกษาดูงาน อบต.วังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มาดูระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. คณะศึกษาดูงาน อบต.วังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มาดูระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.	คณะศึกษาดูงาน อบต.วังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มาดูระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. คณะศึกษาดูงาน อบต.วังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มาดูระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.	คณะศึกษาดูงาน อบต.วังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มาดูระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. คณะศึกษาดูงาน อบต.วังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มาดูระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111