ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
9
ผู้เข้าชมวันนี้
177
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10235
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034275
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
จำนวนผู้เข้าชม : 158   
 
รายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำวัน 27-31สิงหาคม ๒๕๖๑
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ตลาดทรัพย์สิน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ตลาดทรัพย์สิน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ         เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ตลาดทรัพย์สิน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เซตระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ตลาดทรัพย์สิน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
คุมงานติดแอร์ ในห้องIT
 คุมงานติดแอร์ ในห้องIT
คุมงานติดแอร์ ในห้องIT
 คุมงานติดแอร์ ในห้องIT
คุมงานติดแอร์ ในห้องIT
 คุมงานติดแอร์ ในห้องIT
ซ่อมคอมพิวเตอร์ และปินส์เตอร์ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน
 ซ่อมคอมพิวเตอร์ และปินส์เตอร์ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน
ซ่อมคอมพิวเตอร์ และปินส์เตอร์ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน
 ซ่อมคอมพิวเตอร์ และปินส์เตอร์ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน
.ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน ,     คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
 .ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
.ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน ,     คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
 .ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
.ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน ,     คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
 .ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
กิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 กิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
กิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 กิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
กิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 กิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
เข้าประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   ในสำนักงานบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
 เข้าประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในสำนักงานบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
เข้าประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   ในสำนักงานบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
 เข้าประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในสำนักงานบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
เข้าประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)   ในสำนักงานบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
 เข้าประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในสำนักงานบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค งานประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบจ.สุพรรณบุรี   -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค รับคณะกลุ่มแม่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาฯ  	  -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี  	  -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค กิจกรรมประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค งานประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค รับคณะกลุ่มแม่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาฯ - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค กิจกรรมประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค งานประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบจ.สุพรรณบุรี   -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค รับคณะกลุ่มแม่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาฯ  	  -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี  	  -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค กิจกรรมประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค งานประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค รับคณะกลุ่มแม่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาฯ - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค กิจกรรมประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้  	  -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค งานประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบจ.สุพรรณบุรี   -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค รับคณะกลุ่มแม่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาฯ  	  -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี  	  -  ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค กิจกรรมประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
 ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ และโน้ตบุ๊คพร้อมเครื่องเสียง ดังนี้ - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค งานประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค รับคณะกลุ่มแม่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาฯ - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค เครื่องเสียงกิจกรรมเต้นแอโรบิค ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี - ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ้ค กิจกรรมประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมอบจ.สุพรรณบุรี
ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
 ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
 ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
 ตำรวจและประชาชน มาขอดูภาพย้อนหลังจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) คดี รถชน , คดี ทำร้ายร่างกาย และคดี ลักทรัพย์
รับคณะกลุ่มแม่บ้าน
 รับคณะกลุ่มแม่บ้าน
รับคณะกลุ่มแม่บ้าน
 รับคณะกลุ่มแม่บ้าน
รับคณะกลุ่มแม่บ้าน
 รับคณะกลุ่มแม่บ้าน
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561
 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561
 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561
 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111