องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..ภาพ..พิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน SUPHANBURI TO BE NUMBER ONE SMART SUMMER CAMP 2019 กิจกรรม ค่ายศิลปะ “ภาพสร้างสรรค์ด้วยเส้นสี” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน SUPHANBURI TO BE NUMBER ONE SMART SUMMER CAMP 2019 กิจกรรม ค่ายศิลปะ “ภาพสร้างสรรค์ด้วยเส้นสี” โดยมี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายกฤตยศ เกษมสุข นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้ทางสังคม การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,806,702