องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
 
กิจกรรม

ภาพ..ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา พชอ. จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางยุภา อรัญญไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา พชอ. จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,846,984