องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..ประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมข้างห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

              นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายกฤตยศ เกษมสุข นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม นำโดย อาจารย์รณรงค์ จันใด และ อาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี ในการพบปะพูดคุยสนทนากลุ่มกับตัวแทนประชาคมในพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการประจำ, ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่, ตัวแทนผู้นำกลุ่มในชุมชน/สภาองค์กรชุมชน, ตัวแทนหน่วยงานที่อยู่ในเขตพื้นที่ และตัวแทนผู้นำศาสนาหรือตัวแทนที่เหมาะสมในพื้นที่  ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 - 17.00ณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ผ่านการประเมินขั้นเอกสาร ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศประจำปี 2562

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,104