องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย (1 ไร่แก้จน) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ

                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ และความยั่งยืนของสังคมไทย (1 ไร่แก้จน) โดยมี
ว่าที่ รต.ธีรพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย เครือข่ายกำนันในอำเภอหนองหญ้าไซ
, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และเกษตรกรในอำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ บ้านของนายบุญมาก นิลรุจี เลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี, อำเภอหนองหญ้าไซ และ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อจัดหาแหล่งน้ำและส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 38 ราย และในปัจจุบันได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 10 ราย และมีการมอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกรจำนวน 10 ราย เพื่อนำไปขยายผลการดำเนินการ เพื่อเป็นต้นแบบในการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,656,741