องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช

                      นายบุญชู จัทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในภาวะวิกฤต เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวชโดยจำแนกเป็น 3 โครงการดังนี้

                   1.โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในภาวะวิกฤต อุดหนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท

                   2.โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาวะวิกฤติทางระบบหายใจและ การดูแลแบบประคับประคอง อุดหนุนงบประมาณ 500,000 บาท

                   3.โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์สตรีในระบบการตั้งครรภ์และการคลอด อุดหนุนงบประมาณ 500,000 บาท

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,128