องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ พื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน มอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินฝากธนาคารสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี,
นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาด, นายอำเภอเมือง, ปลัดอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป จำนวน 3 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้แก่ นางฝน เสือสกุล อายุ 110 ปี, นางทวน แป้นพงษ์ อายุ 101 ปี และ นางพเยาว์ ด้วงประสิทธิ์ อายุ 100 ปี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,200,779