องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมหนีไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

               นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมหนีไฟ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการป้องกัน ระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยและขณะเกิดภัย จัดระบบการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้รองรับสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยตามลักษณะความเสี่ยงภัย
ในพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการป้องกันพร้อมการระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,650,528