องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..ประชุมเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                       นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมข้างห้องทำงานรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

 

                  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

                   1. บุคลากรทุกท่านควรสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                   2. บุคลากรทุกท่านต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล และไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก หรือสัมผัสตัวผู้อื่นโดยไม่จำเป็น

                    3. บุคลากรทุกท่านทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน โต๊ะทำงานและบริเวณโดยรอบ และกองพัฒนาชนบทฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

                   4. ไม่ใช้หรือสัมผัสของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นโดยไม่จำเป็น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ เป็นต้น

                   5. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

                   6. ผู้ที่มาติดต่อราชการทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ตามจุดที่ติดตั้งไว้

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,450,659