องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..มอบเครื่องขยายเสียงให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                         นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ มอบเครื่องขยายเสียงให้กับนายชัชรินทร์ ศรีบุศยดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,450,263