องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลาธรรมวิจิตร วัดบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลาธรรมวิจิตร วัดบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า โดยดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2563

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการรักษาสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุ สร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการช่วยเหลือตนเองบนพื้นฐานของความพอเพียง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,680,746