องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลังวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้อ

                          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)จังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง “เราจะร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน”เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องขุนศรีวิชัย โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,683,659