องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
กิจกรรม

ภาพ..พิธีปิดการฝึกอบรมและเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อคนไทยมีงานทำ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนพิการหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคม ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมและเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อคนไทยมีงานทำ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนพิการหนองหญ้าไซ
อำเภอหนองหญ้าไซ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,283,213