องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
กิจกรรม

ภาพ..ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านช่องทางออนไลน์ (Youtube Live) ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น. เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,283,146