องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
กิจกรรม

ภาพ..มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช

                นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวนุชรีย์ เงินเกื้อกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน ประจำปี 2563 จำนวน 2,677,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวชเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 เครื่อง,
เครื่องสร้างอากาศความดันลบสำหรับห้องปลอดเชื้อทางทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด, เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลได้มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชและพื้นที่ใกล้เคียง

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,282,725