องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
กิจกรรม

ภาพ..พิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรีสู่เมืองดนตรีโลก ครั้งที่ 2 ภายใต้งาน Suphanburi : Music & Craft & Folk Arts Festival เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี

                     นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรีสู่เมืองดนตรีโลก ครั้งที่ 2 ภายใต้งาน Suphanburi : Music & Craft & Folk Arts Festival เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายกว่า 20 หน่วยงาน ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เกิดความสนใจและร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรีที่หลากหลาย มีพื้นที่ในการแสดงออกทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทางดนตรีขององค์การยูเนสโก โดยดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,283,011