องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภา) ยามยากสภากาชาดไทย ให้แก่ประชาชนพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีฯ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,359,378