องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ(Special COVID – 19 Operation Team:SCOT) จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                         นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ (Special COVID – 19 Operation  Team:SCOT) จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายมนูญ ศูนย์สิทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ และชุดปฏิบัติการระดับ FR (อาสากู้ชีพ) ทั้ง 10 อำเภอ จำนวน 80 ราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                         โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการหรือ อาสากู้ชีพ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยจากการช่วยเหลือนำส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19 ) รวมถึงผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไปในสถานการณ์ระบาดของโรค                                                                        

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  17,844