องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบกระเช้าผลไม้ให้แก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ อำเภออู่ทอง

                       นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางวาสนา มาตรศรี, นายภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบกระเช้าผลไม้ให้แก่ นางติ้ว พลเวียงคำ อายุ 109 ปีหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  17,847