องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช

                     นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายกิจจา ขำสุวรรณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมมอบเงินสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ตามโครงการเงินอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564 จำนวน 4,825,000 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ได้แก่

                   1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง

                   2. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเบสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง

                   3. เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

                   4. เตียงสำหรับฝึกยืนพร้อมปรับสูงต่ำด้วยไฟฟ้า (Tilt table) จำนวน 1 เตียง

                   5. เครื่องกระตุ้มกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

                   6. เครื่องล้างทำความสะอาดสายยางทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง

                   7. เครื่องสแกนหาเส้นเลือด จำนวน 1 เครื่อง

                   8. เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 1 เครื่อง

                   9. เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย จำนวน 1 เครื่อง

                  10. เครื่องอบความร้อนทำลายเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง

                  11. เครื่องตั้งอุณหภูมิแบบแห้ง จำนวน 1 เครื่อง

                  12. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง

                  13. เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,285,397