องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการประชุมเครือข่ายเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                          นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเครือข่ายเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมอบหมายให้ จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นวิทยากรในการประชุม หัวข้อ “การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน”องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นทีมมีความเข้มแข็ง มีการประสานงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จังหวัดสุพรรณบุรีและเกิดความร่วมมือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,284,655