องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมี นายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุง เกิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน รู้จักใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างเป็นอาชีพและรายได้ในอนาคต ดำเนินการจัดการประกวดในระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี
โดยผลการประกวด มีดังนี้

                   รุ่นประถมศึกษา

                   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงเมทิตา ปิ่นฑะกูล

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพิชญนันท์ ไชยบุญญรัศมิ์

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงสุภัคชญา ทิพเนตร

 

                   รุ่นมัธยมศึกษา

                   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพัชมณฑ์ รุ่งเรือง

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนิธิเสถียร พงษ์เทพ

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอวัศยา ฉัตรเงิน

 

                   รุ่นประชาชนหญิง

                   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธาราทิพย์ สุนทรสารทูล

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววราวรรณ จันชัง

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอุษา สายทอง

 

                   รุ่นประชาชนชาย

                   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ จันทร์เชียงศรี

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายคุณภัทร สมบุญรอด

                   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายพงษ์กรณ์ ภาษิต

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  631,835