องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อำเภอสองพี่น้อง

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อำเภอสองพี่น้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการ ฯ ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกความช่างสังเกตและการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลตามหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม โดยจัดการฝึกอบรมในวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา อำเภอสองพี่น้อง และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,588,816