องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 19) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดท่ามะนาว อำเภอเดิมบางนางบวช

                       นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายชนาภัทร เกิดประกอบผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 19) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดท่ามะนาว อำเภอเดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการ ฯ ขึ้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ และสามารถนำแนวคิด
ของเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยจัดการฝึกอบรม
ในวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดท่ามะนาว อำเภอเดิมบางนางบวช และศึกษาดูงานในวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,917,046