องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติและวันสำคัญของไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

              วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายสมโภช  ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายชนาภัทร  เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมในวันเด็กและวันสำคัญของไทย ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี โดยมีนายปริญญา  เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติ อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต ภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี และมีกิจกรรมต่างๆ ที่ให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลมากมาย

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,917,080