องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 11)

                         วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ ขจีรัตน์วัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เขตอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 11 โดยมี นายชนาภัทร เกิดประกอบ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นางสาวการเกตุ แก้วพรายงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ โรงเรียนวัดทับกระดาน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดทัศนศึกษาดูงานเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ สามารถนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2566 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,196,352