องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                       วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุริยะ พิญชปรีชาเดช หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบจ. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2566
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ฝึกทดสอบกำลังใจโดดหอสูง ณ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาดูงานเทศบาลเมืองปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,196,446