องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภออู่ทอง

         วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสมคิด ปทุมสูติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางวาสนา มาตรศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
ประธานกลุ่มพื้นที่อำเภออู่ทอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่
เยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภออู่ทอง ดังนี้

1. รพ.สต บ้านโข้ง

2. รพ.สต. บ้านจร้าใหม่

3. รพ.สต. พลับพลาไชย

4. รพ.สต. บ้านขามเหนือ

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,589,557