องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

               วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้จ่าเอกรณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. พร้อมด้วยนางเกล็ดแก้ว บุญเกิด เลขานุการ อบจ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง นำโดยนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พนักงานเทศบาล จำนวน 54 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart City) และภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,016,849