องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินรายได้จากบิงโกพาโชค ให้แก่ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ และกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

               นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ปลัดวิทยา  บุณยพัชรินทร์  ผู้ประสานงาน อบจ.สุพรรณบุรี,นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.,รองปลัด อบจ.,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ    และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี  มอบเงินที่ได้กำไรจากการออกร้านบิงโกกาชาดในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕61 ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕61  โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานรับมอบเพื่อนำไปมอบให้แก่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เป็นเงิน 50,๐๐๐ บาท และกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน 50,๐๐๐ บาท
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,164