องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..โครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” กิจกรรมการประกวดคีตะมวยไทย ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพระรูป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                     นายกอบชัย  พลเสน ประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี Smart Kids Show Season 5 “กิจกรรมสร้างสรรค์ต้านยาเสพติด ศิลปะ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัยสู่สากล” กิจกรรมการประกวดคีตะมวยไทย โดยมี นายภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพร สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพระรูป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
                   โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดคีตะมวยไทย ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561  ณ วัดพระรูป อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฝึกทักษะและประสบการณ์ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย คีตะมวยไทย เพื่อการอนุรักษ์และสืบสาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน 
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,667,149