องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
กิจกรรม

ภาพ..โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสามชุก เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดดอนไร่ อำเภอสามชุก

            นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ    อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายเมธี  สรรพคุณานนท์ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี,นายกฤตยศ  เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่    22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
                    จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน  และประชาชนได้รู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัดคืออะไร มีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างไร ซึ่งคณะผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับฟังความคิดเห็น รับรู้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริงและนำมาแก้ไข ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน และสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาส และมอบสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนวัดดอนไร่ อำเภอสามชุก การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ  อบจ.สุพรรณบุรี กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนของสมาคมเสริมสวยจังหวัดสุพรรณบุรี 
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,656,850