องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก นายกอบจ.พบประชาชน
อาชีพ

ภาพ..พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริและความยั่งยืนของสังคมไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภอบางปลาม้า ดำเนินการจัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับพสกนิกรชาวไทย ให้อยู่บนความพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 225 คน ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  2,460,803