องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
อาชีพ

ภาพ..พิธีเปิดโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,นางพจมาลย์ ปริ่มปาน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และบุคลากรเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ดำเนินการ
จัดโครงการฯ ขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธภาพของบุคลากรเครือข่ายระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุพรรณบุรี
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างดี เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ลดภาวะเสี่ยงและเสียชีวิต

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,362,002