องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
อาชีพ

ภาพ..โครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
ณ บ้านพักคนชราวัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า โดยมีการตรวจเยี่ยมบ้านพักผู้สูงอายุ, กิจกรรมนันทนาการ, บริการตัดผม และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,252,210