องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ในรูปแบบการฝึกทักษะพื้นฐาน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                       นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล รูปแบบการฝึกทักษะพื้นฐาน  ประจำปี ๒๕60 โดยมี นายสกนธ์  บุญศรีสุวรรณ  ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี,นายกฤตยศ  เกษมสุข รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี,นายอภินันท์  สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี,ผศ.ยุทธนา  วงศ์วิรัติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี,ข้าราชการ,พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561  ณ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี      อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
                       โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯ เพื่อให้ผู้ฝึกสอน  และประชาชนทั่วไปได้ฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กๆได้ถูกวิธี สามารถเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลได้อย่างมีมาตรฐานเป็นสากล มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,916,604