องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำอำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล อำเภอเดิมบางนางบวช

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน     เงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมมอบลูกฟุตบอลจำนวน 20 ลูก และมาร์คเกอร์จำนวน 1 ชุด โดยมีนายชัยรัตน์  สถาปิตานนท์ สมาชิก อบจ.สุพรรณบุรี,ข้าราชการ และพนักงานของ  อบจ.สุพรรณบุรี,คณะกรรมการประจำศูนย์ คณะครู นักกีฬาอำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดปากดงท่าศาล อำเภอเดิมบางนางบวช 
                   โดยการก่อตั้งศูนย์ฝึกประจำอำเภอเดิมบางนางบวช จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมเยาวชนเงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เยาวชน กลุ่มอายุ 7-10 ปี ได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีและพัฒนาอย่างเป็นระบบ สู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพในโอกาสต่อไป ได้ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทนการมีน้ำใจนักกีฬาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,741,226